7 Čvc
2020

Sklenenému zábradliu sa smieme prihovoriť ako susedovi na pavlači. Chytiť sa ho silne a nevyviesť ho z miery svojím počínaním. Nezlomí ho ani náš nechcený kopanec ani naša momentálna zlá nálada. Je to jednoducho príliš silný hráč, ktorý má svoju úroveň. Je to magnet na pohľady očí ľahko vybočujúci zo stereotypu každodennosti.. Je to bumerang, ktorý vracia len dobré zvesti.   

Fenomén priezračnej krásy zaháňajúci chmáry na tvárach

Rozžiari i vaše vrásky. Vo svojich tvaroch sa vie obracať. Vo svojich farbách to vie roztočiť. Je si vedomý svojej potrebnosti. Ponúka svoje ramená schodom i priečeliam. Terasy prefarbuje zo šedej na farby namiešané v nebi. Rozťahuje sa primerane, aby síce chránil ale neobťažoval. Dlháň zatočený podľa potreby.