5 Srp
2020

Kdy do důchodu v případě, že jsme postiženi nějakou nemocí, která nám znemožňuje výkon našeho povolání? Tento typ penze není omezen nějakou věkovou hranicí, avšak musí nám být revizním lékařem potvrzen či vyvrácen náš invalidní stav a pak již máme vyhráno? Ano i ne. Máme totiž tři druhy invalidity a s tím samozřejmě souvisí míra, jak dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav omezuje naši pracovní schopnost. Na to mají naši zákonodárci nějaká procenta.
 

Jak to přesně funguje?

Abychom měli šanci získat invalidní důchod, nestačí být revizním lékařem prohlášen za nezpůsobilého v některém stupni invalidity, musíme zároveň splňovat další dvě důležité podmínky. Pojištěněc má tedy nárok, jestliže nedosáhl věku šedesáti pěti let, tudíž nesplnil ke dni vzniku invalidity podmínku nároku na řádnou starobní penzi a získal potřebnou dobu pojištění.