27 Bře
2018

S odchodem do důchodu se mohou spojovat i některé velmi nepříjemné okolnosti. Například odchází-li člověk ze zdravotních důvodů a jedná se o penzi nikoli starobní, ale invalidní. Výpočet takové penze se liší a závisí na mnoha specifických faktorech. I zde záleží na odpracovaných letech a míře onemocnění či postižení. Často se jedná o nižší finanční částku než v případě starobního.

Shánějte si informace, na co máte nárok

S odchodem do důchodu nelze otálet, vyžaduje-li to zdraví. Pro těžce nemocného nebo hendikepovaného člověka, který se v této situaci ocitl náhle se pak často hroutí celý svět. Je dobré sehnat si informace o tom, na co máte nárok. Velkou úlevou Vám totiž mohou být také příspěvky na péči závislé na stupni postižení. Potřebujete pomoc druhých, ale nemáte na ni kde brát? Zmíněné příspěvky jsou zde právě pro tyto případy.